با لوگو از گذشته به آینده پرواز کنیم!

با لوگو از گذشته به آینده پرواز کنیم!

نام کمپانی "مزدا" از "اهورا مزدا" آفریدگار تمدنهای اولیه آسیای غربی گرفته شده است.

کمپانی مزدا، "اهورا مزدا" را به عنوان آفریننده ی خرد، هوشمندی، و هارمونی تلقی کرده و آن را سرچشمه ی پیدایش هردو تمدنهای خاوری و باختری به شمار می آورد. برای همین مزدا نام، لوگو و باورهای صنعت خودروسازی اش را از اهورا مزدا گرفت.

نام این برند بیانگر اشتیاق برای برقراری صلح جهانی و در عین حال گسترش صنعت خودروسازی است. همچنین این نام به گونه ای برگرفته از نام خود بنیانگذار مزدا، "متسودا Jujiro Matsuda " نیز می باشد.

در سال 1975 بود که مزدا با هدف هویت سازی برندش، لوگوتایپ کمپانی اش را معرفی کرد. لوگوتایپ مزدا بسیار ساده اما حرفه ای است که کاملن با لوگوی این برند همخوانی دارد، همان لوگویی که بعدها در سال 1997 بوجود آمد.

مزدا در جون سال 1997 در قالب لوگوی طراحی شده اش ابراز کرد متعهد است تا تمام تلاشش را برای پیشرفت و رشد پیوسته بکار گیرد. این لوگو گسترش سمبلیک حرف M، حرف نخست کلمه "مزدا" را نشان می دهد. M در این نماد به صورت بالهای کشیده شده و در حال پرواز طراحی شده است. در واقع لوگوی مزدا می گوید این برند بالهایش را چنان گشوده است انگار در آینده پرواز می کند!

"همچنين سير تحول لوگوی مزدا، در تصوير پايين به نمايش در آمده است. "

بخش آموزش، پژوهش و گسترش فرهنگی برندینگ نیک اندام

لوگو (( یکی برای همیشه ! ))