"یکی برای همیشه One For Ever"

"یکی برای همیشه One For Ever"

شعار تبلیغاتی یا اسلوگان یکی از پایه های اساسی در زمینه برندینگ به شمار می آید.

با شعار یا اسلوگان کمتر حرف می زنید و بیشتر از برندتان می گویید. امروزه بیشتر سازمانها، مراکز تجاری و بنگاههای فرهنگی و اقتصادی دنیا از شعار تبلیغاتی برای راهبرد بهتر هدفهایشان استفاده می کنند.

کلمه ها یا جمله های کوتاه که به عنوان شعار سازمانی آفریده می شوند، نام و لوگوی سازمان را برجسته تر جلوه داده و سبب می شوند تا یادمان همیشگی از نام و لوگوی برند و زمینه کاری آن در ذهن مشتریان و مخاطبین باقی بماند.

شعارِ بخش logo.ir (یکی از مهمترین زیر مجموعه های برندینگ نیک اندام)، "یکی برای همیشه One For Ever" می باشد. این اسلوگان- شعار تبليغاتی در راستای اهداف مجموعه و بیانگر اعتماد به نفس بالا در طراحی لوگوهای قدرتمند است. لوگوهایی که ماندگارند و ساليان سال ، همراه اصلی برندها می باشند. لوگوهایی که به تنهایی می توانند بخش بزرگی از خواسته های فروش و بازاریابی مجموعه ها را برآورده سازند.

گسترش مجموعه برندینگ نیک اندام در دو زیر مجموعه logo.ir و slogan.ir که یکی به آفریدن لوگوهای بی همتا و دیگری به آفریدن شعارهای اثرگذار و دوزبانه می پردازد، می تواند فرصت بیشتری برای دستیابی به رشد سازمانی، کسب سودآوری بیشتر و سودرسانی بهتر به مراکز تجاری، اقتصادی و فرهنگی بدهد.

از اولين سايت تخصصی طراحی و تدوين شعار تبليغاتی بازدید نمایید. www.Slogan.ir

بخش آموزش، پژوهش و گسترش فرهنگی برندینگ نیک اندام

لوگو (( یکی برای همیشه ! ))