لوگوی المپیک و پارا المپیک 2020 ژاپن

لوگوی المپیک و پارا المپیک 2020 ژاپن

طرح شطرنجی همخوان و هماهنگ!

طرح شطرنجی در بسیاری از کشورهای دنیا رایج و شناخته شده است. این نقش در طول تاریخ به شکلهای مختلفی در فرهنگهای مختلف بکار گرفته شده است. در ژاپن طرح شطرنجی به نام "ایچیماتسو مویو" بطور رسمی در دوره ی "Edo (1603-1867)" بکار گرفته و شناخته شد. لوگوی المپیک 2020 از ترسیم خارق العاده ی طرح شطرنجی با رنگ ایندیگو (رنگ آبی ویژه و سنتی کشور ژاپن) بوجود آمده است. این سمبل با طرح شطرنجی بیانگر پیچیدگی اما در عین حال سادگی، هوشمندی، کلاس، کیفیت و ویژگیهای منحصر به فرد کشور ژاپن است که خصوصیاتش را با هنرمندانه ترین شیوه در قالب یک لوگو به تمام دنیا ابراز کرده است.

ترکیب سه شکل مختلف چهارضلعیها در تشکیل این لوگوی طرح شطرنجی نشانگر یکپارچگی کشورهای مختلف، فرهنگهای مختلف، ایده ها، شیوه ی زندگی و طرز فکر مختلف مردم دنیا در هیجان انگیز ترین مسابقات ورزشی جهان است. این لوگو پیام "یکپارچگی با وجود تفاوت" را قدرتمندانه بیان می کند. همچنین ابراز می کند که مسابقات المپیک یا پارا المپیک مانند صحنه ای است که کشورها و فرهنگهای مختلف دنیا را به هم مرتبط می سازد.

سه شکل مختلف چهار ضلعیها نشانگر تفاوتهاست. این لوگو تاکید دارد که تفاوتهای فرهنگی، دنیای زیباتر و پویاتری برای همه ی مردم دنیا می سازند. تفاوتهای فرهنگی با اینکه متمایز کننده اند اما می توانند انسانها را به هم نزدیکتر کنند. احترام دوجانبه و پشتیبانی از همدیگر علی رغم تفاوتهای فرهنگی باعث همبستگی مردم دنیا می شود.

هر دو لوگوی المپیک و پارا المپیک 2020 از تعداد مساوی چهار ضلعیها تشکیل شده اند. این یاد آوری می کند که انسانها، چه آنها که توانایی جسمانی دارند و چه آنها که از معلولیت جسمانی برخوردارند، همه در مفهوم انسانیت با هم برابرند.

از طرفی این لوگو بر این تاکید می کند که شور و هیجان مسابقات ورزشی الهام بخش همه ی مردم دنیاست. همه ی مردم دنیا همزمان با هم مسابقات را دنبال می کنند و قلب همه ی آنها همزمان به تپش در می آید! این ویژگی شگفت انگیز مسابقات المپیک در قالب لوگوی شگفت انگیز طرح شطرنجی است!

بخش آموزش، پژوهش و گسترش فرهنگی برندینگ نیک اندام

لوگو (( یکی برای همیشه ! ))