شما هم متوجه پیکان در لوگوی FedEx شده اید؟

شما هم متوجه پیکان در لوگوی FedEx شده اید؟

لوگوی FedEx سال 1994 طراحی شد. از لوگو و نشان فدکس به عنوان لوگوی "در تمام دوران کلاسیک" یاد می شود.

مهمترین ویژگی این لوگو، سادگی، آشکاری و دقت نظر در جزئیات آن است. بطوریکه طراح این لوگو یک فونت کاملن جدید ساخت تا پیکانی که می خواست بین دو حرف E و X در بیاورد، بی نقص و دقیق باشد. در واقع تمام شهرت لوگوی فدکس به همان پیکان مخفی در لوگو برمی گردد. پیکان در لوگوی فدکس نشانگر سرعت و دقت عملکرد این کمپانی است.

این کمپانی برای مشخص کردن بخشهای مختلف شرکت، Ex در FedEx را به دو رنگ نارنجی و قرمز بکار می برد. Ex نارنجی رنگ مربوط به قسمت اکسپرس و Ex قرمز رنگ مربوط به قسمت بار و فریت در این کمپانی می باشد.

سادگی و جذابیت لوگوی فدکس هویت خاصی به این کمپانی بخشیده. تقریبن در همه جای دنیا با این کمپانی و پیکان مخفی درون لوگواش آشنایی دارند.

حتی بعضیها معتقدند یکی از عوامل موفقیت فدکس در کشورهای دیگر مربوط به همان پیکان کوچک است که لوگو را بگونه ای متفاوت و اثربخش جلوه داده است! وقتی مردم در گوشه کنار دنیا، بسته ای از فدکس می گیرند، احساس رضایت و غرور می کنند.

پس لوگو-لوگوتایپ-نشانه و جزئیات درون آن می توانند یک برند را به افتخار برسانند!

بخش آموزش، پژوهش و گسترش فرهنگی برندینگ نیک اندام

لوگو (( یکی برای همیشه ! ))