خلاقیت های خاصی غیر از لوگو که می توانند در کمپین های تبلیغاتی نقشی بزرگ ایفا کنند!

خلاقیت های خاصی غیر از لوگو که می توانند در کمپین های تبلیغاتی نقشی بزرگ ایفا کنند!

مجموعه تصاویر بی نظیر از هنری خاص و میلیمتری

تصاویر بی نظیری که نشان دهنده خلاقیت هنرمندان بوده که گاهی میتوان از این هنر در کمپین های بزرگ تبلیغاتی استفاده نمود.

این تصاویر دقت بالای هنرمند، صبر و شکیبایی و علاقه زیاد به این امر را نشان می دهد.

منبع : اینترنت

بخش آموزش، پژوهش و گسترش فرهنگی برندینگ نیک اندام

لوگو (( یکی برای همیشه ! ))

آدرس وب سایت های تخصصی :

* وب سایت تخصصی برندینگ : www.nikandam.com

* وب سایت تخصصی طراحی لوگو: www.logo.ir

* وب سایت تخصصی خلق و طراحی شعار تبلیغاتی : www.slogan.ir