چه كسی لوگوی مرا ربود؟

چه كسی لوگوی مرا ربود؟

در دنیای کنونی ايجاد و يافتن فرصتها و راهكارهای ارتباطی با مخاطبين، بسيار ارزشمند است.

اما وقتیکه روزانه در آن شاهد تولد، توليد و عرضه هزاران هزار گونه از كالاها و خدمات در قالب برندهای مختلف هستيم، تصمیم گيری برای انتخاب بهترینها توسط متقاضیان كاری دشوار و پیچیده می نماید. در اين ميان ، لوگو (لوگوتايپ، مارك، نشانه، آرم، علامت تجاری) می تواند به عنوان فروشنده مجازی، و يا ويترين مجازی برای معرفی برند، محصولات و خدمات شركتها به کار رود. لوگو می تواند نقش پل ارتباطی استوار و تاثیرگذار را برای اندیشه های مخاطبين داشته باشد. آنهایی كه به اهميت داشتن لوگوی تخصصی پي برده اند و بدون از دست دادن زمان، اين پل ارتباطی را بوجود آورده اند، توانسته اند آسوده تر پله های ترقی را در کسب و کار خود پشت سر بگذارند. آنان بر اين باورند كه استفاده از لوگوی قدرتمند می تواند ديدگاه متفاوتی از كالا و خدمات را در ذهن مخاطبين بوجود آورد.

اندیشه پیشرو در کسب و کار به این مهم تاکید می کند که لوگو(لوگوتايپ، مارك، نشانه، آرم، علامت تجاری )، اساس پایه گذاری بیزنس موفق می باشد. می بایست این فرصت بزرگ را زودتر از ساير رقبای خود بدست آورد. اين فرصت بزرگ را می توان بهره گیری از لوگویی بی نظیر نام نهاد و به یاد داشت ایده هایی که برخی در ذهن می پرورانند دیگران بدون از دست دادن زمان آنها را عملی می کنند! آنهایی که بدون عمل به ایده پردازی همیشگی می پردازند با دیدن لوگویی خاص می گویند: "این همان ایده من بود! چه كسي لوگوی من را ربود؟"

بخش آموزش، پژوهش و گسترش فرهنگی برندینگ نیک اندام

لوگو (( یکی برای همیشه ! ))