شرکت مسترکارت در سال 1966 تأسیس شده و (تا سال 1968 با نام اینتربانک و پس از آن تا سال 1979با نام مسترشارژ مشهور بود).