درباره شركت

( واحـد توسـعه و تحقیـق لوگو دات آی آر )

طراحی لوگو قدرتمندترین هستیم.چیزیکه مشتریان داخلی و بین المللی ما از تجربه همكاری و استفاده از لوگوهای تخصصی مان بوده، اعتماد به نفس و بهترین ها بوده است. چیزیکه مشتریان در مورد لوگوهای طراحی شده ما ابراز داشته اند ماندگاری، کیفیت فوق العاده بالا ، محدود نبودن به مکان و زمان، بهره مندی از مدیای مختلف، زیبایی و راحتی انتقال مفهوم ، تنوع در خدمات و ... در آنهاست. همکاری با آنها برای ما نیز تجربه اعتماد به نفس و بهترینها بوده است!

تفاوتی نمی کند که شما صاحبان مشاغل، کارآفرینان تحت عنوان اشخاص حقیقی و یا سرمایه گذاران تجاری باشید. هر تصویری که شما از فعالیتهای حرفه ای خود داشته یا هر برنامه ریزی که برای گسترش آن در سر دارید در طراحی لوگوهای تخصصی مان می یابید. هدف ما خلق لوگو برای ایجاد تغییرات مثبت در فعالیتهای حرفه ای شما به منظور معرفی چشمگیرتر در بازارهای داخلی و جهانی است.

هدف ما به یادگار سپردن لوگویی است به شما، كه طی سالیان سال از آن به نیكی یاد شود. و هدف ما ایجاد همكاری طولانی مدتیست فراتر ، دوستانه تر و صمیمی تر كه مبتنی بر اطمینان و رضایتمندی شما از خدمات ما باشد.